Sức mạnh thị trường SÁNG 29.11.2021

Cập nhật lúc 17:30 26/11/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Trạng thái thị trường tính đến kết tuần qua vẫn là tích cực, dù chỉ số liên tục lập đỉnh mới nhưng cách vận động của dòng tiền là không nóng khi có sự luân chuyển liên tục từ nhóm này sang nhóm khác tạo quá trình đi lên bền vững. Tuy nhiên, những rủi ro bất ngờ xuất hiện như hiện tại thì có thể khiến đà tăng này chững lại, nhưng với trạng thái dòng tiền và tâm lý tốt thì cường độ giảm sẽ không quá lớn mà ít nhiều sẽ có sự đan xen. Hỗ trợ ngắn hạn cho Vn-Index là 1455-1465 điểm.

Nhà đầu tư cần bình tĩnh trước khi biến cố bất ngờ, đương nhiên vấn đề quan tâm nhiều hơn vẫn là cổ phiếu đang nắm giữ có thủng điểm chặn dưới hay không!? Còn hành động mua mới nên được tiết chế, cần thêm thời gian quan sát cách phản ứng của dòng tiền.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 26/11/2021 đạt 78/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 1,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung hồi phục về trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN3y ngày 26/11/2021 đạt 80/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 4,4%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A