Sức mạnh thị trường SÁNG 30.11.2021

Cập nhật lúc 17:30 29/11/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

CÂN BẰNG NHANH NHƯNG PHÂN HÓA MẠNH!

Trạng thái sức mạnh thị trường giảm từ mức 77% xuống còn 71% nhưng mức sinh lãi tăng mạnh cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn tiếp tục găm vào nhóm cổ phiếu nóng. Thị trường hôm qua phân hóa cực mạnh, số lượng cổ phiếu giảm nhiều số lượng cổ phiếu tăng nhưng cổ phiếu nào tăng thì tăng rất nhanh thậm chí tăng trần…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 29/11/2021 đạt 71/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4,2%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu suy yếu. Nhà đầu tư thận trọng chờ xác nhận xu hướng cuả thị trường chung.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 29/11/2021 đạt 69/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 2,3%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A