Sức mạnh thị trường TRƯA 01.03.2022

Cập nhật lúc 12:30 01/03/2022 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường trưa ngày 1/3/2022 đạt 78/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 2,3%/tuần.

Như vậy thị trường chung trong trạng thái chờ xác nhận.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 trưa ngày 1/3/2022 đạt 57/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,8%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 trong trạng thái yếu dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: