Sức mạnh thị trường TRƯA 09.08.2021

Cập nhật lúc 12:30 09/08/2021

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường sáng ngày 9/8/2021 đạt 95/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 sáng ngày 9/8/2021 đạt 90/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 2,1%/tuần.
Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.