Sức mạnh thị trường TRƯA 10.08.2021

Cập nhật lúc 12:30 10/08/2021

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường sáng ngày 10/8/2021 đạt 98/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4,3%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 sáng ngày 10/8/2021 đạt 98/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 1,9%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH