Sức mạnh thị trường TRƯA 11.08.2021

Cập nhật lúc 12:30 11/08/2021

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường sáng ngày 11/8/2021 đạt 97/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4,2%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường
Bản đồ sức mạnh thị trường

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 sáng ngày 11/8/2021 đạt 98/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 2,1%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30
Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành
Bản đồ 3 ngành có sức mạnh A