Sức mạnh thị trường TRƯA 12.05.2022

Cập nhật lúc 12:30 12/05/2022 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường trưa ngày 12/5/2022 đạt 34/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -8,8%/tuần.

Như vậy thị trường chung trong trạng thái yếu dần. Nhà đầu tư cần thận trọng với việc mua vào và nắm giữ cổ phiếu.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 trưa ngày 12/5/2022 đạt 35/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -6,0%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 trong trạng thái yếu dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây:

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: