Sức mạnh thị trường TRƯA 17.08.2021

Cập nhật lúc 12:30 17/08/2021

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường sáng ngày 17/8/2021 đạt 93/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 2,2%/tuần.

Như vậy thị trường chung đang có diễn biến giằng co, nhà đầu tư nên thận trọng chờ xác nhận của thị trường.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 sáng ngày 17/8/2021 đạt 88/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 0,6%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 có diễn biến giằng co, nhà đầu tư thận trọng chờ xác nhận xu hướng từ chỉ số VN30.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A