Sức mạnh thị trường TRƯA 21.01.2022

Cập nhật lúc 12:30 21/01/2022 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường trưa ngày 21/1/2022 đạt 54/100 điểm, bắt đầu cắt lên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -5,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung có tín hiệu tích cực hơn.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 trưa ngày 21/1/2022 đạt 53/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -1,2%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục tích cực hơn.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A