Sức mạnh thị trường TRƯA 27.10.2021

Cập nhật lúc 12:30 27/10/2021 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường sáng ngày 27/10/2021 đạt 86/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4,9%/tuần.

Như vậy thị trường chung hồi phục trở lại trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 sáng ngày 27/10/2021 đạt 81/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,2%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 có dấu hiệu hồi phục.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A