Sức mạnh thị trường TRƯA 26.11.2021

Cập nhật lúc 12:30 26/11/2021 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường sáng ngày 26/11/2021 đạt 80/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 1,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung hồi phục về trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 sáng ngày 26/11/2021 đạt 83/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 5,3%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A