Sức mạnh thị trường TRƯA 27.01.2023

Cập nhật lúc 12:30 27/01/2023

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường trưa ngày 27/01/2023 đạt 95/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 7.5%/tuần.

Như vậy thị trường chung trong trạng thái Mạnh dần.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI – LỖ SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 trưa ngày 27/01/2023 đạt 99/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 6.6%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 trong trạng thái Mạnh dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI – LỖ SAU T+5 NGÀY

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường