Sức mạnh thị trường TRƯA 27.07.2022

Cập nhật lúc 12:00 27/07/2022 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường trưa ngày 27/07/2022 đạt 67/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -2.3%/tuần.

Như vậy thị trường chung trong trạng thái Yếu dần.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI – LỖ SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 trưa ngày 27/07/2022 đạt 62/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0.7%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 trong trạng thái Yếu dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI – LỖ SAU T+5 NGÀY

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây:

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: