Sức mạnh thị trường TRƯA 28.01.2022

Cập nhật lúc 12:30 28/01/2022 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường trưa ngày 28/1/2022 đạt 47/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -5,6%/tuần.

Như vậy thị trường chung vẫn trong trạng thái chờ xác nhận.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 trưa ngày 28/1/2022 đạt 71/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 1,7%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 vẫn trong trạng thái mạnh dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A