Sức mua trong tài khoản chứng khoán là gì?

Sức mua là gì?

Sức mua là số tiền mà nhà đầu tư có sẵn để mua chứng khoán trong một bối cảnh giao dịch. Sức mua bằng tổng số tiền mặt có trong tài khoản cộng với tất cả số tiền ký quỹ hiện có.

ĐẶC ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý:

  • Sức mua là số tiền mà nhà đầu tư có sẵn để mua chứng khoán.
  • Sức mua bằng tổng số tiền mặt có trong tài khoản cộng với tất cả số tiền ký quỹ hiện có.
  • Một tài khoản ký quỹ tiêu chuẩn cung cấp sức mua gấp hai lần vốn chủ sở hữu.
  • Gia tăng sức mua bằng cách vay ký quỹ sẽ phóng đại cả lãi và lỗ.

Cách thức hoạt động của sức mua

Trong khi sức mua có thể mang một ý nghĩa khác tùy thuộc vào bối cảnh hoặc ngành, trong tài chính, sức mua đề cập đến số tiền có sẵn để các nhà đầu tư mua chứng khoán trong một tài khoản margin. Đây được gọi là tài khoản ký quỹ, khi các nhà giao dịch vay tiền dựa trên số tiền mặt có trong tài khoản môi giới của họ. Tùy vào mỗi mã cổ phiếu, công ty chứng khoán có thể cấp margin với tỷ lệ khác nhau hoặc không.

Sức mua của các tài khoản ký quỹ

Số tiền ký quỹ mà công ty môi giới có thể cung cấp cho một khách hàng cụ thể phụ thuộc vào mức độ rủi ro của mã cổ phiếu mà khách hàng muốn mua. Ví dụ, công ty chứng khoán có thể cấp sức mua cho mã cổ phiếu VCB với tỷ lệ 30:70, có nghĩa rằng khách hàng có tiền mặt là 30%, công ty chứng khoán sẽ cấp thêm 70% nữa để khách hàng mua VCB.

Đòn bẩy mang lại cho nhà đầu tư cơ hội tạo ra lợi nhuận gia tăng khi sử dụng nhiều sức mua hơn, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro phải trang trải khoản vay. Đối với tài khoản không ký quỹ hoặc tài khoản tiền mặt, sức mua tương đương với lượng tiền mặt trong tài khoản. Ví dụ, nếu tài khoản không ký quỹ có 1 tỷ đồng, đó là sức mua của nhà đầu tư.

Ví dụ về sức mua

Giả sử Huy có 1 tỷ đồng trong tài khoản ký quỹ và muốn mua cổ phiếu VCB. Ví dụ, công ty chứng khoán VPS yêu cầu ký quỹ ban đầu đối với VCB theo tỷ lệ 30:70. Tỷ lệ này là khác nhau giữa các mã cổ phiếu và các công ty chứng khoán.

Để tính tổng sức mua của Huy, hãy chia số tiền mặt trong tài khoản của Huy cho tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Ở đây, hãy chia số dư tiền mặt là 1 tỷ đồng cho 30%. Do đó, Huy có thể mua số cổ phiếu VCB trị giá tới 3.3 tỷ (1 tỷ / 30% = 3.333 tỷ đồng). Điều đó nói lên rằng, giá trị của tài khoản ký quỹ thay đổi theo giá trị của chứng khoán nắm giữ. Trong trường hợp giá cổ phiếu VCB giảm sau khi mua, Huy càng dễ gặp nguy cơ nhận được một cuộc gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung để bảo đảm tỷ lệ ở mức 30%.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu