nhận định thị trường

Blog chứng khoán ngày 30.09.2022: “CẮT CHUỖI GIẢM SÂU”

Tham khảo thêm Danh mục chờ mua hàng ngày GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG Hôm nay thực sự là một phiên giao dịch kịch…
ĐỌC TIẾP

Blog chứng khoán ngày 29.09.2022: “ĐÂU MỚI LÀ ĐÁY?”

Tham khảo thêm Danh mục chờ mua hàng ngày GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG Tiếp tục đóng cửa thấp nhất phiên, thị trường đang…
ĐỌC TIẾP

Blog chứng khoán ngày 28.09.2022: “TÂM LÝ BI QUAN BAO TRÙM”

Tham khảo thêm Danh mục chờ mua hàng ngày GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG Hòa chung nhịp đập với thị trường chứng khoán thế…
ĐỌC TIẾP

Blog chứng khoán ngày 27.09.2022: “HỒI PHỤC BẤT THÀNH”

Tham khảo thêm Danh mục chờ mua hàng ngày GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG Tiếp tục là một phiên giao dịch khá thất vọng…
ĐỌC TIẾP

Blog chứng khoán ngày 26.09.2022: “BẮT ĐÁY ĐƯỢC CHƯA?”

Tham khảo thêm Danh mục chờ mua hàng ngày GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG Ngay phiên đầu tuần, thị trường chìm trong “biển lửa”…
ĐỌC TIẾP

Blog chứng khoán ngày 23.09.2022: “TIẾP TỤC ÁP SÁT MỐC 1200”

Tham khảo thêm Danh mục chờ mua hàng ngày GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG Với áp lực bán khá mạnh và tâm lý nặng…
ĐỌC TIẾP

Blog chứng khoán ngày 22.09.2022: “Hồi phục thành công”

Tham khảo thêm Danh mục chờ mua hàng ngày GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG Bất chấp lực bán mạnh của khối ngoại, lực cầu…
ĐỌC TIẾP

Blog chứng khoán ngày 20.09.2022: “Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc”

Tham khảo thêm Danh mục chờ mua hàng ngày GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG Phiên hôm nay là một phiên giao dịch mang lại…
ĐỌC TIẾP

Blog chứng khoán ngày 19.09.2022: “Về vùng quá bán”

Tham khảo thêm Danh mục chờ mua hàng ngày GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG Chuỗi ngày ám ảnh đã trở lại, phiên đầu tuần…
ĐỌC TIẾP

Blog chứng khoán ngày 16.09.2022: “ĐÃI CÁT TÌM VÀNG”

Tham khảo thêm Danh mục chờ mua hàng ngày GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG Kết thúc phiên cơ cấu quỹ, do áp lực bán…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!