Phòng vệ bằng phái sinh tự động và dễ dàng hơn với lệnh điều kiện

Tham gia Short trên thị trường phái sinh là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ cho danh mục chứng khoán cơ sở trước các rủi ro và biến động bất lợi từ thị trường chung. Tuy nhiên thị…

Xác định điểm Short phòng vệ trên thị trường phái sinh

Chiến lược thực hiện Short phòng vệ trên thị trường phái sinh là kỹ thuật rất hiệu quả trong điều kiện thị trường xấu giúp tài khoản giảm bớt được thiệt hại. Tuy nhiên, không phải lúc nào phòng vệ…

error: Content is protected !!