So sánh bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hiện tại, vẫn còn nhiều người nhầm lẫn giữa 02 loại bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là “BHXH”) bắt buộc và BHXH tự nguyện.  Điểm khác biệt giữa BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện…

Những vấn đề người nghỉ hưu đi làm cần biết

Khi đủ điều kiện nghỉ hưu, thay vì ở nhà, nhiều lao động lựa chọn tiếp tục làm việc để có thêm thu nhập từ công việc được trả lương, vừa có lương hưu từ quỹ BHXH.Thông thường, người lao…

error: Content is protected !!