Tài sản tài chính là gì

Tài sản tài chính là gì

Trong lĩnh vực tài chính, tài sản tài chính (Financial Assets) là một thuật ngữ dùng để chỉ các công cụ tài chính mà công ty hoặc cá nhân sở hữu và có khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai thông qua việc trao đổi hoặc bán lại. Khái niệm này bao gồm nhiều loại tài sản, như tiền mặt, chứng khoán, trái phiếu, chứng quyền, tín thác, quỹ đầu tư và các loại công cụ tài chính có giá trị thay đổi.

Các loại tài sản tài chính

Dưới đây là một số loại tài sản tài chính phổ biến:

  • Tiền mặt và tương đương tiền mặt: Bao gồm tiền mặt thực sự và các khoản tiền gửi ngắn hạn mà dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
  • Chứng khoán: Bao gồm cổ phiếu và trái phiếu. Cổ phiếu đại diện cho sở hữu cổ phần trong một công ty, trong khi trái phiếu là công cụ nợ của công ty mà công ty đã phát hành.
  • Chứng chỉ quỹ đầu tư (Investment Funds): Là tài sản tài chính được quản lý bởi quỹ đầu tư chuyên nghiệp, đầu tư vào một loạt tài sản khác nhau nhằm đạt được lợi nhuận tối đa và giảm thiểu rủi ro.
  • Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit – CD): Là các chứng chỉ do ngân hàng phát hành, người mua trả tiền vào ngân hàng và nhận lại số tiền ban đầu cộng lãi sau một khoảng thời gian xác định.
  • Công cụ tài chính phái sinh (Derivatives): Bao gồm các hợp đồng tương lai, quyền chọn, chứng quyền và các công cụ phái sinh khác được tạo ra từ giá trị của tài sản tài chính gốc.

Vai trò của Tài sản tài chính

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Tài sản tài chính cho phép các cá nhân, doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu nhập và rủi ro của họ. Bằng cách sở hữu nhiều loại tài sản khác nhau, doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro khi một phần của tài sản biến động không tích cực.

Tạo lợi nhuận: Một trong những lý do quan trọng nhất khiến các doanh nghiệp đầu tư vào tài sản tài chính là để tạo ra lợi nhuận. Chẳng hạn, việc mua chứng khoán có tiềm năng tăng giá sẽ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp khi bán lại chúng vào thời điểm giá cao hơn.

Nguồn cấp vốn: Tài sản tài chính cung cấp khả năng chuyển đổi các tài sản thành tiền mặt khi cần thiết. Điều này rất hữu ích khi doanh nghiệp cần vốn để đáp ứng các nhu cầu hoạt động, đầu tư mới hoặc giải quyết các vấn đề tài chính khẩn cấp.

Phân chia lợi nhuận: Tài sản tài chính cũng cho phép công ty chia lợi nhuận với cổ đông thông qua việc trả cổ tức hoặc lợi nhuận từ việc nắm giữ chứng khoán.

Điều này bao gồm nhiều loại tài sản, như tiền mặt, chứng khoán, trái phiếu, chứng quyền, tín thác, quỹ đầu tư và các loại công cụ tài chính có giá trị thay đổi.

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục