Tại sao KQKD kém nhưng cổ vẫn tăng?| Đầu tư chứng khoán 02.11.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu