Tầm quan trọng của giá trị nội tại doanh nghiệp

Trong phân tích cơ bản, giá trị nội tại là việc tính toán giá trị thực của một chứng khoán dựa trên mô hình tài chính của công ty. Thông thường, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị nội tại của một cổ phiếu. Bài viết này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của giá trị nội tại doanh nghiệp.

Khái niệm giá trị nội tại của doanh nghiệp

Giá trị nội tại là một thuật ngữ ban đầu được đặt ra bởi Benjamin Graham. Đây là một cách để đo lường giá trị cơ bản cổ phiếu của một công ty dựa trên một tập hợp các yếu tố.

Giá trị nội tại là thước đo giá trị của một tài sản. Biện pháp này được thực hiện bằng một phép tính khách quan hoặc mô hình tài chính phức tạp, thay vì sử dụng giá thị trường đang giao dịch của tài sản đó. Không có tiêu chuẩn chung nào để tính toán giá trị nội tại của một công ty, nhưng các nhà phân tích tài chính xây dựng các mô hình định giá dựa trên nhiều khía cạnh của một doanh nghiệp bao gồm: Các yếu tố định tính, định lượng và cảm nhận.

giá trị nội tại doanh nghiệp

Tại sao Giá trị Nội tại lại quan trọng

Giá trị nội tại cung cấp cho các nhà đầu tư một thước đo để xác định số tiền họ nên trả cho cổ phiếu. Nó giúp xác định xem một công ty có được định giá thấp, được đánh giá cao hay được định giá quá cao hay không.

  • Nếu giá cổ phiếu của một công ty cụ thể giảm xuống dưới Giá trị nội tại của nó, các nhà đầu tư có thể muốn mua thêm cổ phiếu để hưởng lợi từ sự gia tăng dự kiến ​​của Giá trị nội tại.
  • Giá trị nội tại có thể được sử dụng để xác định xem cổ phiếu của công ty có bị định giá quá cao và có nên bán cổ phiếu hay không

Khi mua cổ phiếu để phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), Giá trị nội tại là điều rất cần thiết vì nó giúp xác định liệu cổ phiếu có thành công hay không sau ngày giao dịch đầu tiên. Điều này cũng có thể giúp các nhà đầu tư quyết định số tiền đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu.

Một số nhà phân tích và nhà đầu tư có thể đặt yếu tố kết quả kinh doanh cao hơn vào đội ngũ quản lý của công ty. Có thể coi thu nhập và doanh thu là tiêu chuẩn vàng. Ví dụ, một công ty có thể có lợi nhuận ổn định, nhưng ban lãnh đạo đã vi phạm luật pháp hoặc các quy định của chính phủ, giá cổ phiếu có thể sẽ giảm. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện phân tích tài chính của công ty, các phát hiện có thể cho thấy rằng công ty đang bị định giá thấp.

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả.