Tăng trưởng tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng tín dụng là gì?

Tăng trưởng tín dụng là lượng cung tiền trong nền kinh tế tăng lên. Thông qua tăng trưởng tín dụng, chính phủ có thể điều hành chính sách tiền tệ thông qua các quyết định liên quan đến sự tăng trưởng tín dụng, góp phần làm ổn định tiền tệ và phát triển của nền kinh tế.

Thông qua tín dụng ngân hàng, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế rút ngắn được thời gian tích lũy vốn, tăng khả năng mở rộng sản xuất => tạo nhiều công ăn việc làm => tăng nâng cao hiệu suất lao động và khả năng cạnh tranh.

tăng trưởng tín dụng là gì

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng

Mối quan hệ giữa vĩ mô và tăng trưởng tín dụng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP): Khi GDP tăng thể hiện nền kinh tế đang tăng trưởng, các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Để thúc đẩy doanh nghiệp gia tăng sản xuất, mở rộng quy mô nhằm tăng hiệu quả hoạt động, thì tăng trưởng tín dụng cũng cần tăng lên. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, GDP giảm, các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp và kìm hãm sự tăng trưởng tín dụng.

Tình hình lạm phát: Khi nền kinh tế có lạm phát cao, ngân hàng nhà nước phải thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm giảm khối lượng tiền tệ lưu thông, nên khả năng cung cấp tín dụng của ngân hàng bị hạn chế.

Tỷ giá đối hoái: Khi tỷ giá đối hoái tăng sẽ thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước do giá trị đồng nội tệ giảm, kích thích hoạt động xuất khẩu nên nhu cầu vay vốn kinh doanh tăng khiến tăng trưởng tín dụng tăng.

Tỷ lệ thất nghiệp: tỷ lệ thất nghiệp tăng sẽ làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng và đầu tư của cá nhân và hộ gia đình => làm giảm nhu cầu tín dụng của các chủ thể trong nền kinh tế.

Mối quan hệ giữa ngân hàng và tăng trưởng tín dụng

Nguồn vốn huy động: ngân hàng có vai trò trung gian điều tiết vốn của nền kinh tế. Chính vì vậy, để thực hiện được các hoạt động tín dụng, ngân hàng buộc phải có nguồn vốn huy động ở trạng thái sẵn sàng. Như vậy, nguồn vốn huy động tăng sẽ thúc đẩy khả năng tăng của các khoản cấp tín dụng.

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA): Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản là thước đo phản ánh mức độ hoạt động hiệu quả của các ngân hàng thương mại. ROA gia tăng cho thấy các ngân hàng đang hoạt động hiệu quả, tạo ra được nhiều lợi nhuận sẽ tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng.

Tính thanh khoản của ngân hàng: Mối quan hệ giữa tính thanh khoản của ngân hàng và tăng trưởng tín dụng là quan hệ ngược chiều.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu