Thị giá cổ phiếu là gì? Những điều bạn cần biết

Thị giá cổ phiếu là một trong những khái niệm quan trọng trong thị trường chứng khoán, và là một chỉ số thường được theo dõi để đánh giá sự phát triển của một công ty trên thị trường. Những người đầu tư và nhà quản lý công ty thường dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và đánh giá thị giá cổ phiếu của công ty mình hoặc của các công ty khác. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về thị giá cổ phiếu và tầm quan trọng của nó, chúng ta cần phải tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến nó, cũng như sự khác nhau giữa thị giá và giá trị thực của cổ phiếu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều này để hiểu rõ hơn về thị giá cổ phiếu.

thị giá cổ phiếu

Thị giá cổ phiếu là gì?

Thị giá cổ phiếu (hay còn gọi là giá cổ phiếu) là giá trị hiện tại của một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, được quy định bởi sự cân đối giữa cung và cầu. Thị giá cổ phiếu thường được thể hiện bằng đồ thị giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như trong ngày giao dịch hoặc trong một năm.

Thị giá cổ phiếu thường phản ánh giá trị của công ty phát hành cổ phiếu đó trên thị trường chứng khoán. Nó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm tình hình kinh doanh của công ty, tình hình kinh tế chung, tin tức và sự kiện có liên quan đến công ty hoặc ngành công nghiệp, và tâm lý nhà đầu tư.

Các đặc điểm của thị giá cổ phiếu

Thị giá cổ phiếu là một trong những chỉ số quan trọng được sử dụng trong đánh giá giá trị của một công ty và đầu tư vào cổ phiếu. Dưới đây là một số đặc điểm về thị giá cổ phiếu:

  • Thị giá phản ánh giá trị của công ty: Thị giá cổ phiếu phản ánh giá trị của công ty trên thị trường chứng khoán. Nó được tính dựa trên nhiều yếu tố như kết quả kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng, tình hình tài chính, tình hình thị trường chung, các tin tức và sự kiện liên quan đến công ty.
  • Thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu niêm yết: Thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu niêm yết của công ty. Nếu công ty niêm yết nhiều cổ phiếu, thị giá cổ phiếu thấp hơn so với công ty có số lượng cổ phiếu niêm yết ít hơn.
  • Thị giá cổ phiếu không phải là giá trị thực tế của công ty: Thị giá cổ phiếu không phải là giá trị thực tế của công ty, mà chỉ là giá cổ phiếu được thị trường chấp nhận và giao dịch trên thị trường chứng khoán.
  • Thị giá cổ phiếu có thể thay đổi theo thời gian: Thị giá cổ phiếu có thể thay đổi theo thời gian dựa trên các yếu tố thị trường và kinh doanh của công ty.
  • Thị giá cổ phiếu phản ánh sự ưa chuộng của nhà đầu tư: Thị giá cổ phiếu phản ánh sự ưa chuộng của nhà đầu tư đối với công ty và kỳ vọng về tương lai của công ty.
  • Thị giá cổ phiếu không phản ánh tất cả các yếu tố của công ty: Thị giá cổ phiếu không phản ánh tất cả các yếu tố của công ty như sự quản lý, tầm nhìn, chiến lược kinh doanh, đội ngũ nhân viên, v.v.

Sự khác nhau giữa thị giá cổ phiếu và giá trị thực của cổ phiếu

Thị giá cổ phiếu (stock price) là giá cả mà thị trường đang giao dịch cho một cổ phiếu tại thời điểm đó. Thị giá cổ phiếu được tính bằng giá mà người mua muốn trả và người bán muốn nhận. Nó thường được thể hiện dưới dạng giá của một cổ phiếu trên sàn giao dịch hoặc trên các trang tin tức tài chính.

Trong khi đó, giá trị thực của cổ phiếu (intrinsic value) là giá trị mà một cổ phiếu đáng có dựa trên các yếu tố tài chính của công ty, như lợi nhuận, doanh thu, tài sản và dòng tiền. Giá trị thực của một cổ phiếu được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp định giá cổ phiếu, bao gồm các phương pháp như định giá dựa trên tài sản ròng (book value), định giá dựa trên lợi nhuận (earnings value), định giá dựa trên dòng tiền (cash flow value) và định giá dựa trên so sánh với các công ty cùng ngành.

Tổng quan về sự khác nhau giữa thị giá và giá trị thực của cổ phiếu:

  • Thị giá cổ phiếu phản ánh sự đánh giá của thị trường về công ty, trong khi giá trị thực của cổ phiếu phản ánh giá trị thực sự của công ty dựa trên các yếu tố tài chính.
  • Thị giá cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố phi tài chính như tâm lý thị trường, trong khi giá trị thực của cổ phiếu thường được tính toán bằng các phương pháp định giá tài chính chính xác hơn.
  • Giá trị thực của cổ phiếu thường được sử dụng để đánh giá tính hấp dẫn của cổ phiếu và là cơ sở cho quyết định mua hoặc bán cổ phiếu, trong khi thị giá cổ phiếu có thể được sử dụng để đánh giá sự biến động ngắn hạn của cổ phiếu trên thị trường.

Xem thêm: