Thị trường dần ổn định, chọn cổ phiếu nào?| Đầu tư chứng khoán 04.10.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu