Thị trường độc quyền nhóm trong nền kinh tế

Thị trường độc quyền nhóm là gì

Độc quyền nhóm là một cấu trúc thị trường với một số ít công ty, không công ty nào quyền lực đáng kể để áp giá lên các công ty còn lại. Mức độ cô đặc trong thị trường này tương đối cao do số lượng công ty ít. Độc quyền nhóm sẽ bao gồm hai hoặc nhiều công ty. Không có giới hạn chính xác đối với số lượng công ty trong độc quyền nhóm, nhưng con số này phải đủ thấp để quyết định của một công ty có ảnh hưởng đáng kể đến các công ty khác.

Độc quyền nhóm thường bao gồm các nhà sản xuất thép, công ty dầu mỏ, đường sắt, sản xuất lốp xe, chuỗi cửa hàng tạp hóa và công ty viễn thông. Rào cản về vốn và pháp lý là nguyên nhân ngăn chặn những công ty mới tham gia, dẫn đến cản trở tính đổi mới và thao túng giá cả giá, tất cả đều gây hại cho người tiêu dùng. Các công ty trong thị trường độc quyền nhóm có khả năng thao túng giá cả một cách tương đối. Do đó, tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với trong một thị trường cạnh tranh hơn.

Điều kiện để duy trì thị trường độc quyền nhóm

Các điều kiện cho phép độc quyền nhóm tồn tại bao gồm chi phí đầu vào cao, chi tiêu vốn lớn, rào cản pháp luật cao (như việc cấp giấy phép sản xuất hay cơ chế quản lý thắt chặt) và một nền tảng thu được giá trị với nhiều khách hàng hơn (chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã hội). Tuy nhiên sự chuyển đổi công nghệ và thương mại toàn cầu đã thay đổi một số điều kiện này: sản xuất ở nước ngoài và sự gia tăng của các công ty gia công đã ảnh hưởng đến ngành thép chẳng hạn. Trong thị trường ứng dụng phần mềm văn phòng, Microsoft đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Google Docs, phần mềm được Google tài trợ từ nguồn tiền khổng lồ đến từ mảng công cụ tìm kiếm online.

Tại sao thị trường độc quyền nhóm có thể bền vững

Một câu hỏi thú vị là tại sao thị trường độc quyền nhóm lại có tính ổn định. Các công ty cần nhìn thấy lợi ích của sự hợp tác lớn hơn so với lợi ích đem lại từ việc cạnh tranh, sau đó đồng ý không cạnh tranh mà thay vào đó bắt tay hợp tác và khai thác thị trường. Các công ty đôi khi đã tìm ra những cách sáng tạo để có thể áp đặt một mức giá cố định lên thị trường mà không bị các cơ quan pháp luật điều tra. Một cách tiếp cận đó là các công ty tuân theo một công ty dẫn đầu, tức công ty sẽ đặt ra mức giá cho thị trường; khi người dẫn đầu tăng giá, những người khác sẽ làm theo.

mở tài khoản