Thị trường phân hóa mạnh, chọn mặt gửi vàng cổ phiếu nào| Đầu tư chứng khoán 29.11.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu