Thông số quản lý Tài khoản giao dịch phái sinh

Thông số quản lý Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước):

STTNội dung thông sốThông số quy định
1Tỷ lệ ký quỹ ban đầu13%
2Ngưỡng cảnh báo 1 (Wa1): Tài khoản bị yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản về mức < 80%85%
3Ngưỡng cảnh báo 2 (Wa2): Tài sản bị bắt buộc phải xử lý để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản về mức < 80%90%
4Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng cá nhân5.000 hợp đồng
5Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức10.000 hợp đồng

Xem thêm: Quy định giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30