Quỹ tương hỗ: Những khái niệm cơ bản mà bạn cần biết

Quỹ tương hỗ là gì?

Quỹ tương hỗ (mutual fund) là một hình thức góp vốn với sự góp mặt của nhiều nhà đầu tư, tạo nên mô hình đầu tư tập thể. Nguồn vốn của quỹ tương hỗ thường sẽ huy động nguồn vốn dư thừa công chúng hoặc vốn của nhà đầu tư.

Các nhà quản lý quỹ tương hỗ thực hiện việc đầu tư thông qua kế hoạch mua, bán trái phiếu, chứng khoán….

Giá trị mà quỹ tương hỗ mang lại sẽ phụ thuộc vào sự lên xuống của danh mục đầu tư, khả năng tăng trưởng các mã cổ phiếu, trái phiếu trong từng thời kỳ.

Công ty quản lý quỹ tương hỗ sẽ nắm giữ trong tay hàng trăm mã cổ phiếu, trái phiếu khác nhau. Do đó việc không bỏ trứng vào một giỏ sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro cho khoản đầu tư.

quỹ tương hỗ là gì

Đặc điểm của quỹ tương hỗ

Không cần nhiều kinh nghiệm khi đầu tư

Khi tham gia vào quỹ tương hỗ, các nhà đầu tư chỉ cần rót vốn vào quỹ theo quy định, đơn vị quản lý quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện đầu tư.

Công ty quản lý quỹ tương hỗ sẽ là tiến hành việc nghiên cứu thị trường và đưa ra quyết định đầu tư với mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho nhà đầu tư.

Ít rủi ro hơn cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư không nhất thiết phải biết về đầu tư, vi khi lựa chọn đầu tư vào quỹ tương hỗ, nhà đầu tư chỉ cần bỏ tiền còn việc về chuyên môn đã được các nhà phân tích của quỹ lo.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đa dạng hóa danh mục đầu tư được đánh giá là nguyên tắc quan trọng nhất trong đầu tư nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro. Cách thức này giúp nguồn vốn của nhà đầu tư được phân bổ một cách hợp lý, hạn chế được những rủi ro thua lỗ.

Tuy nhiên, quỹ tương hỗ vẫn sẽ có những nhược điểm nhất định như việc chi trả các khoản phí và lệ phí cho đơn vị tham gia quản lý quỹ vẫn còn khá cao.

Phân loại quỹ tương hỗ

Quỹ đầu tư theo chỉ số

Đây được đánh giá là quỹ đầu tư có độ rủi ro cao nên sẽ phù hợp nhất với những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm lớn để thu lại lợi nhuận lớn hơn. Quỹ chỉ số cũng là quỹ có khả năng phản ánh sâu sát nhất tình hình phát triển của thị trường, nền kinh tế Việt Nam.

Quỹ không bỏ tất cả tiền vào một mã cổ phiếu mà sẽ đa dạng hóa danh mục cổ phiếu đầu tư mà chủ yếu là những mã của các công ty có vốn hoá trung bình.

Quỹ thu nhập cố định

Quỹ thu nhập cố định không tập trung vào các mã cổ phiếu mà sẽ chủ yếu tập chung đầu tư vào những loại tài sản mang đến lợi nhuận đều và ổn định, như trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp… Hầu hết những sản phẩm này khi đưa ra thị trường đều có cam kết về mức lãi suất cố định.

Quỹ cân bằng

Đây là mô hình quỹ tương hỗ là sự kết hợp giữa quỹ chỉ số và quỹ cố định để đảm bảo lợi nhuận kỳ vọng ở mức khá nhưng mang lại ít rủi ro hơn cho nhà đầu tư.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu