Tìm hiểu về phân tích liên thị trường trong đầu tư chứng khoán

Phân tích liên thị trường là gì

Phân tích liên thị trường (Intermarket analysis) là phương pháp phân tích mà trong đó vận dụng mối quan hệ và sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các loại tài sản hoặc giữa những thị trường khác nhau. Điểm mấu chốt của phương pháp này nằm ở nguyên lý rằng những sự kiện xảy ra ở một thị trường có thể ảnh hưởng đến các thị trường khác, và việc nghiên cứu các mối quan hệ này sẽ giúp ích cho việc dự đoán xu hướng biến động của thị trường mà nhà đầu tư đang quan tâm.

Phân tích liên thị trường trong đầu tư chứng khoán

Thị trường chứng khoán nói chung có mối quan hệ chặt chẽ với một số loại thị trường khác như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường ngoại hối… Thay vì phân tích thị trường chứng khoán một cách riêng lẻ, thì phân tích liên thị trường sẽ xem xét cùng lúc hai hoặc nhiều thị trường có tương quan chặt chẽ với nhau. Điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh, đà chiều và xuyên suốt trên thị trường tài chính, từ đó giúp cho các phân tích được khách quan và hợp lý hơn.

Một ví dụ đơn giản, thị trường cổ phiếu có mối quan hệ chặt chẽ với thị trường tiền tệ thông qua yếu tố lãi suất. Cụ thể hơn, khi cung tiền giảm và lãi suất trên thị trường tiền tệ tăng mạnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền trên thị trường chứng khoán, góp phần khiến cho giá các loại cổ phiếu suy giảm.

Ngoài ra, phân tích liên thị trường cũng có thể áp dụng với một nhóm, ngành cổ phiếu hoặc với các cổ phiếu cụ thể. Ví dụ như giá các cổ phiếu thường có tương quan cao với giá của các loại hàng hóa mà các công ty đó sản xuất. Như trong giai đoạn từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021, giá thép thế giới tăng mạnh (thể hiện qua giá HRC) do đứt gãy chuỗi cung ứng vì ảnh hưởng của dịch Covid. Do được hưởng lợi từ giá bán sản phẩm nên các cổ phiếu thép trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn trên. Ta có thể thấy rõ mối tương quan này trong biểu đồ dưới đây.

Mở tài khoản chứng khoán VPS và đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu