Đầu tư tích sản với VNM – chọn sai cổ phiếu, lỗ sấp mặt

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng xem xét một case đầu tư tích sản không thành công do chọn sai cổ phiếu, với ví dụ cụ thể là cổ phiếu VNM. Giống như bài viết trước, ta cũng sẽ tính toán kết quả đầu tư cho giai đoạn 5 năm từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2022, với số tiền đầu tư hàng tháng là 1.000.000 đồng. Chúng ta sẽ tính toán chi tiết với hai cách mua cổ phiếu như sau:

TH1: Mua ngay cổ phiếu VNM vào đầu mỗi tháng và không quan tâm diễn biến thị trường

Với kết quả từ bảng tính trên, sau 5 năm, ta tích lũy được 658 cổ phiếu với tổng giá trị 47.688.616đ (tính theo giá CP tại ngày 04/05/2022). Rõ ràng, đây là một kết quả thua lỗ khá nhiều so với tổng số vốn 61.000.000đ đã đầu tư. Tính trung bình thì tỷ suất sinh lời là -0,85%/tháng hay -10,2%/năm.

TH2: Hàng tháng đầu tư vào MM (money market) của VPS với mức lãi suất 6%/năm và sẽ rút ra mua cổ phiếu VNM khi giá giảm trên 20% từ đỉnh.

Với trường hợp này, tổng giá trị cổ phiếu tích lũy được tại ngày 4/5/2022 là 49.757.206đ. Tuy kết quả có cải thiện đôi chút so với cách mua trước, nhưng hiệu suất đầu tư vẫn rất yếu với tỷ suất sinh lời là -0,7%/tháng hay -8,4%/năm.

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút