Tra cứu số dư & trạng thái lệnh FS trên app SmartOne

1. Tra cứu số dư chứng khoán FS

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, khách hàng nhấn vào mục Cổ phiếu hoặc biểu tượng  ở thanh công cụ cuối màn hình.

Bước 2: Vào Danh mục > Tài sản > Số dư chứng khoán > Các mã có chữ FS phía dưới

Hệ thống sẽ hiển thị danh mục đầu tư gồm các thông tin: Mã chứng khoán, giá trung bình, giá thị trường, khối lượng, lãi/lỗ.

*Giá thị trường của cổ phiếu FS: Điều chỉnh theo biên độ dự kiến.

tra cứu số dư chứng khoán FS

2. Xem trạng thái lệnh FS

Bước 1: Tại màn hình chính, khách hàng vào phần Cổ phiếu, chọn Sổ lệnh > Lệnh trong ngày 

Bước 2: Chọn Lệnh Fractional Share (FS) và trạng thái cần tìm.

xem trạng thái lệnh FS

3. Kiểm tra lịch sử đặt lệnh FS

Việc kiểm tra lịch sử đặt lệnh FS được thực hiện tương tự như với lệnh thường. Khách hàng tham khảo hướng dẫn tại: Hướng dẫn xem lịch sử đặt lệnh trên app SmartOne

Bài viết liên quan: