Trang chủ


luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình đầu tư

Luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình đầu tư chứng khoán


ĐỊNH VỊ PHONG CÁCH ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Thực hiện bài trắc nghiệm 14 câu để xác định phong cách đầu tư cá nhân, qua đó xác định chiến lược đầu tư và khóa đào tạo phù hợp với bản thân.

định vị phong cách đầu tư cá nhân

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chúng tôi xây dựng hệ thống tư vấn dựa trên chiến lược đầu tư theo dấu dòng tiền thông minh, kết hợp các tiêu chí PTKT và PTCB để đầu tư ngắn hạn (1-2 tháng). Chúng tôi luôn ưu tiên quản trị rủi ro trong các khuyến nghị của mình.

Sức mạnh thị trường

Đo lường sức mạnh thị trường đang ở trạng thái Mạnh dần, Yếu dần, hay Chờ xác nhận

Danh mục khuyến nghị

Hệ thống đưa ra danh mục cổ phiếu có xác suất tăng giá tốt nhất & an toàn nhất

Tra cứu cổ phiếu

Xác định sức mạnh của từng mã cổ phiếu, giá mục tiêu, và khuyến nghị Mua/Mua một phần/Theo dõi/Bán một phần/Bán

lựa chọn cổ phiếu khỏe nhất và ít rủi ro nhất

Chúng tôi lựa chọn cổ phiếu khỏe nhất và ít rủi ro nhất


HIỆU QUẢ DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

Chúng tôi luôn công khai minh bạch hiệu quả danh mục khuyến nghị của mình. Thống kê hiệu quả danh mục được cập nhật hàng ngày trong room tư vấn đầu tư trên Zalo.

  • danh muc co phieu mua thang 6
  • Danh-muc-thang-5
  • danh-muc-co-phieu-thang-2-