Triển vọng ngành Xây dựng – Hạ tầng| Đầu tư chứng khoán 07.01.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu