Uncategorized

Bầu cử Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán

Bầu cử Tổng thống Mỹ là sự kiện quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế và các…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu về chỉ số chứng khoán

Chỉ số chứng khoán là gì Chỉ số chứng khoán là các chỉ số được xây dựng và tính toán với mục đích…
ĐỌC TIẾP

[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu DRC (CTCP Cao su Đà Nẵng)

Cập nhật báo cáo tài chính quý 1/2023 cổ phiếu DRC Về mặt kết quả kinh doanh Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý…
ĐỌC TIẾP

Thị trường độc quyền nhóm trong nền kinh tế

Thị trường độc quyền nhóm là gì Độc quyền nhóm là một cấu trúc thị trường với một số ít công ty, không…
ĐỌC TIẾP

Thị trường cạnh tranh độc quyền trong nền kinh tế

Thị trường cạnh tranh độc quyền là gì Cạnh tranh độc quyền (monopolistic competition) tồn tại khi nhiều công ty cung cấp các…
ĐỌC TIẾP

Mô hình tăng trưởng Gordon (GGM) trong đầu tư

Mô hình tăng trưởng Gordon (GGM) là gì Mô hình tăng trưởng Gordon (Gordon growth model – GGM) là một công thức được…
ĐỌC TIẾP

Mô hình IS – LM trong kinh tế học

Mô hình IS – LM là gì Mô hình IS-LM, viết tắt của “tiết kiệm - đầu tư” (IS) và “cung tiền -…
ĐỌC TIẾP

Hiệu ứng mỏ neo trong đầu tư

Hiệu ứng mỏ neo là gì Hiệu ứng mỏ neo (anchoring) là một loại thiên kiến về nhận thức trong tài chính hành…
ĐỌC TIẾP

Thiên kiến nhận thức muộn trong đầu tư

Thiên kiến nhận thức muộn là gì Thiên kiến nhận thức muộn (hindsight bias) là khi một người nhìn lại một sự kiện…
ĐỌC TIẾP

Thiên kiến thông tin trong đầu tư

Thiên kiến thông tin là gì Thiên kiến thông tin (information bias) xảy ra khi thông tin hoặc dữ liệu do ai đó…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!