Ứng dụng đường xu hướng để xác định ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ

1. Kháng cự và hỗ trợ

Kháng cự và hỗ trợ là vùng giá mang tính chất tương đối mà tại đó giá cổ phiếu bị ngăn cản không cho tiếp diễn xu hướng đó.

Kháng cự: trong xu hướng tăng kể cả ngắn hạn hay dài hạn, kháng cự sẽ ngăn cản không cho giá tiếp tục tăng vì NĐT cảm thấy mức giá đó là đắt nên ngừng mua vào trong khi người bán cũng sẽ tăng cường bán ra chốt lời.

Hỗ trợ: trong xu hướng giảm, hỗ trợ sẽ ngăn cản không cho giá tiếp tục giảm. Vì tại mức giá đó số lượng người mua muốn gom nhiều hơn số lương muốn bán nên giá cp sẽ có xu hướng bật tăng trở lại .

2. Ứng dụng đường trendline để xác định kháng cự và hỗ trợ

Có nhiều phương pháp xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Một trong số đó là sử dụng đường trendline. Đường trendline (đường xu hướng) là đường nối 2 hay nhiều đỉnh hoặc đáy của đường giá trong quá khứ.. Có 3 dạng đường trendline: Đường trendline xu hướng tăng (có độ dốc lên), trendline xu hướng giảm (có độ dốc xuống) và trendline xu hướng đi ngang (gần như nằm ngang, độ dốc không đổi).

Cách vẽ trendline:

+ Vẽ trendline đi qua cả các râu nến, nhưng không phải lúc nào cũng bắt buộc phải vẽ chính xác tuyệt đối trendline đi qua tất cả các râu nến.

+ Vẽ trendline tăng bằng cách nối các đỉnh làm kháng cự (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước) và nối các đáy làm hỗ trợ (đáy sau cao hơn đáy trước).

+ Vẽ trendline giảm bằng cách nối các đỉnh làm kháng cự (đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước) và nối các đáy làm hỗ trợ (hỗ trợ đáy sau thấp hơn đáy trước).

*** Chiến lược hành động là mua tại vùng giá sắp chạm hỗ trợ và bán tại vùng giá sắp chạm kháng cự

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: