Vượt đỉnh lịch sử – Thị trường chung có ý nghĩa gì?| Đầu tư chứng khoán 27.10.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu