Xác định điểm mua, điểm bán bằng MA5-MA20-MA100

Đường MA trong chứng khoán là gì?

Đường MA ( Moving Average) là chỉ báo xu hướng có đường trung bình động thể hiện biến động của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian.

Mục đích của đường MA là theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng , giảm hoặc không có xu hướng. Đường MA được xem là chỉ bảo chậm, nó không có tác dụng để dự báo mà chủ yếu là sẽ vận động theo diễn biến giá đã được hình thành.

Cách sử dụng đường MA hiệu quả: MA5, MA20 và MA100

Tín hiệu mua:

MA5:màu đỏ – MA20:màu xanh –MA100:màu vàng
 • Nếu đường giá vượt lên trên đường MA20 thì báo hiệu xu hướng tăng trong ngăn hạn
 • Nếu đường giá vượt lên trên đường MA100 thì báo hiệu xu hướng tăng trong trung hạn
 • Nếu đường giá vượt lên trên MA5 và đường MA5 vượt lên trên MA20 thể hiện xu thế tăng giá trong ngăn hạn.
 • Nếu đường giá vượt lên trên MA20 và đường MA20 vượt lên trên MA100 thể hiện xu thế tăng giá trong trung hạn và dài hạn.

Tín hiệu bán:

MA5:màu đỏ – MA20:màu xanh –MA100:màu vàng
 • Nếu đường giá vượt xuống dưới đường MA20 thì báo hiệu xu hưởng giảm trong ngăn hạn.
 • Nếu đường giá vượt xuống dưới đường MA100 thì báo hiệu xu hướng giảm trong trung hạn
 • Nếu đường giá vượt xuống dưới MA5 và đường MA5 vượt xuống dưới MA20 thể hiện xu thế giảm giá trong ngắn hạn.
 • Nếu đường giá vượt xuống dưới MA20 và đường MA20 vượt xuống dưới MA100 thể hiện xu thế giam giá trong trung hạn và dài hạn.

Chú ý: Đường MA sẽ hiệu quả khi thị trường chạy theo một xu hướng nhất định còn đường MA kém hiệu quả hơn khi thị trường saideway.

Chỉ báo stochastic RSI (7,3,14,14)

Stochastic RSI (stochRSI) là một chỉ báo được dùng trong PTKT nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và được tạo ra bằng cách áp dụng công thức dao động stochastic cho một tập hợp chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Ứng dụng của StochRSI:

 • Chỉ số stochRSI trên 80 là quá mua và dưới 20 là quả bán
 • Mua quá mức không nhất thiết giả sẽ đảo chiều đi xuống và bán quá mức không nhất thiết giá sẽ đảo chiều đi lên. Thay vào đó mức quá mua và quá bản chỉ đơn giản là cảnh báo cho nhà đầu tư giá đang ở vùng cực điểm nên quan sát nhiều hơn.

Kết hợp MA và StochRSI

Tín hiệu mua:

Hình 1
 • Nếu giá nằm trên MA5 Và MA5 cắt MA20 théo chiều hướng đi lên và trước đó StochRSI báo đang ở mức quá bán thì đây là thời điểm tốt để xem xét mua. Hình 1
 • Đang trong xu hương lên nếu giả điều chỉnh về đường MA20 và StochaticRSI tiến vào vùng quá bán thì chờ nền xác nhận ( ví dụ như nến búa hay các mô hình nến đảo chiều…) nhà đầu tư có thể bắt đầu mua. Hình 1
Hình 2
 • Nếu giá vào nhịp điều chỉnh mạnh của sóng lớn tăng tức là giá điều chỉnh về đường MA100 và khi đó stochasticRSI tiến vào vùng quá bán thêm vào đó một vài yếu tố như trendline, kênh xu hướng ngưỡng cản fibo hay là các mô hình nến đảo chiều…. ủng hộ để mua thì nhà đầu tư có thể bắt đầu mua. Hình 2

Tương tự đối với Tín hiệu bán:

 • Nếu giá nằm dưới MA5 Và M45 cắt MA 20 théo chiều hướng đi xuống và trước đó StochRSI bảo đang ở mức quá mua thì đây là thời điểm tốt để xem xét bán.
 • Đang trong xu hương xuống nếu giả điều chỉnh về đường NA20 và StochaticRSI tiến vào vùng quá mua thì chờ nền xác nhận ( ví dụ như nền búa hay các mô hình nến đảo chiều ) nhà đầu tư có thể bắt đầu bán.
 • Nếu giá vào nhịp điều chỉnh mạnh của sóng lớn giam tức là giá điều chỉnh về đường MA100 và khi đó stochasticRSI tiên vào vùng quá mua thêm vào đó một vài yếu tố như trendline, kênh xu hướng ngưỡng can fibo hay là các mô hình nền đảo chiều…. ủng hộ để bán thì nhà đầu tư có thể bắt đầu bản

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: