Xem thông tin thị trường phái sinh trên app VPS SmartOne

Mã hợp đồng VN30F1M được mặc định hiển thị khi khách hàng đăng nhập ứng dụng và chọn Phái sinh. Để thay đổi mã hợp đồng giao dịch, nhấn vào mã hợp đồng, màn hình hiển thị danh sách 4 mã hợp đồng được phép giao dịch cho khách hàng lựa chọn. 

thông tin thị trường phái sinh

Khách hàng cũng có thể lựa chọn theo dõi đồ thị dạng nến hoặc xem 10 giá bằng cách bấm vào các biểu tượng tương ứng. 

Nhà đầu tư muốn xem đồ thị nến toàn màn hình, nhân vào biểu tượng . Trên màn hình cập nhật thêm các thông tin giá mở cửa, giá cao nhất/thấp nhất và đồ thị nến được tuỳ chọn các khung thời gian nến. 

Bấm vào biểu tượng bánh răng ở góc phải phái trên màn hình để thiết lập các chỉ báo phân tích kỹ thuật trên đồ thị nên. Khách hàng có thể chọn đồng thời nhiều chỉ báo cùng một thời điểm. 

chỉ báo PTKT

Ngoài ra, màn hình cung cấp thêm 10 giá và Lịch sử khớp lệnh của mã hợp đồng và tính năng đặt lệnh giống như màn hình trang chủ phái sinh.