YOY trong chứng khoán là gì? Cách sử dụng để đầu tư hiệu quả

YOY trong chứng khoán là gì?

“YoY” trong chứng khoán là viết tắt của cụm từ “Year-over-Year”, có nghĩa là so sánh dữ liệu trong cùng một thời gian của hai năm khác nhau. Thông thường, khi công ty công bố báo cáo tài chính hàng quý hoặc hàng năm, họ thường so sánh các con số của năm đó với cùng kỳ năm trước đó để đánh giá sự tăng trưởng hoặc suy giảm của doanh số, lợi nhuận và các chỉ số khác.

Ví dụ, nếu một công ty công bố lợi nhuận của quý IV năm nay, họ có thể so sánh lợi nhuận đó với cùng kỳ năm ngoái để xem liệu họ đã tăng trưởng hay không. Khi đó, nếu lợi nhuận của quý IV năm nay tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, công ty sẽ thông báo rằng lợi nhuận của họ YoY tăng 20%.

yoy là gì

Ý nghĩa của chỉ số YOY

“YoY” trong đầu tư chứng khoán có ý nghĩa quan trọng, giúp bạn đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bạn có thể sử dụng YoY để đánh giá sự tăng trưởng hoặc suy giảm của doanh số, lợi nhuận và các chỉ số khác của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ, nếu một công ty có doanh thu trong quý IV năm nay tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, điều này có thể cho thấy công ty đang phát triển tốt và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, nếu lợi nhuận của công ty trong quý IV năm nay giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, điều này có thể cho thấy rằng công ty đang gặp khó khăn trong việc tăng trưởng và có thể làm giảm giá trị cổ phiếu của công ty đó trên thị trường chứng khoán.

Do đó, YoY là một trong những chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư thường xuyên sử dụng để đánh giá tính khả thi của việc đầu tư vào một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Cách tính toán YOY

Để tính toán YoY, ta cần so sánh giá trị của một chỉ số nào đó của một công ty hoặc thị trường trong một khoảng thời gian nhất định (thường là quý, năm hoặc tháng) của năm hiện tại với cùng kỳ năm trước đó. Công thức tính toán YoY như sau:

YoY = [(Giá trị chỉ số trong khoảng thời gian hiện tại) – (Giá trị chỉ số trong cùng kỳ năm trước)] / (Giá trị chỉ số trong cùng kỳ năm trước) x 100%

Ví dụ, để tính toán tăng trưởng doanh thu YoY của một công ty trong quý IV năm nay so với cùng kỳ năm trước, ta sẽ sử dụng công thức như sau:

Tăng trưởng doanh thu YoY = [(Doanh thu quý IV năm nay) – (Doanh thu quý IV cùng kỳ năm trước)] / (Doanh thu quý IV cùng kỳ năm trước) x 100%

Nếu doanh thu của công ty trong quý IV năm nay là 100 triệu USD, và doanh thu của công ty trong quý IV cùng kỳ năm trước là 80 triệu USD, thì tăng trưởng doanh thu YoY của công ty sẽ là:

[(100 triệu USD – 80 triệu USD) / 80 triệu USD] x 100% = 25%

Do đó, tăng trưởng doanh thu YoY của công ty là 25%.

Phân biệt YOY và YTD

“YoY” và “YTD” đều là hai thuật ngữ được sử dụng trong tài chính để mô tả các chỉ số thị trường hoặc hiệu suất tài chính trong thời gian.

  • “YoY” là viết tắt của “Year over Year”, có nghĩa là so sánh các chỉ số trong cùng một khoảng thời gian trên hai năm khác nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn so sánh doanh thu trong quý 4 năm nay và quý 4 năm trước, bạn sẽ sử dụng YoY.
  • “YTD” là viết tắt của “Year-to-Date”, có nghĩa là so sánh các chỉ số trong cùng một khoảng thời gian từ đầu năm đến thời điểm hiện tại. Ví dụ, nếu bạn muốn so sánh doanh thu của công ty trong quý 1 của năm nay với doanh thu của công ty trong quý 1 của năm trước đó, bạn sẽ sử dụng YTD.

Tóm lại, YoY và YTD đều là cách thức so sánh hiệu suất tài chính của các chỉ số trong khoảng thời gian khác nhau, tuy nhiên YoY so sánh giữa hai năm khác nhau, trong khi YTD so sánh từ đầu năm đến thời điểm hiện tại.


Tham gia khóa học đầu tư chứng khoán thực chiến miễn phí của Đầu Tư Từ Đâu để học hỏi và áp dụng kiến thức đầu tư chứng khoán hiệu quả. Được dẫn dắt bởi chuyên gia Đỗ Hoàng Quân, bạn sẽ được trang bị những kỹ năng và chiến lược cần thiết để ứng dụng kiến thức vào đầu tư chứng khoán thực chiến. Xem chi tiết và đăng ký khóa học tại đây: