4 chiến lược để hết dư nợ thẻ tín dụng

Nếu bạn vẫn để dư nợ thẻ tín dụng kéo dài từ tháng này qua tháng khác, trả hết khoản nợ này là nhiệm vụ dễ dàng hơn bạn nghĩ. Điểm mấu chốt nằm ở việc lên một kế hoạch hoàn thiện và bám theo nó. Bốn chiến lược sau đây sẽ giúp bạn lựa chọn con đường thích hợp để trả nhanh các khoản nợ thẻ tín dụng.

dư nợ thẻ tín dụng

Tập trung từng khoản nợ một

Nếu bạn có dư nợ trên nhiều thẻ khác nhau, điều đầu tiên cần lưu ý là bạn phải trả được khoản tiền tối thiểu mỗi tháng trên từng thẻ. Việc tiếp theo là tập trung trả hết khoản dư nợ của từng thẻ một lúc. Bạn có thể chọn thẻ nào cần trả trước bằng một trong hai cách sau:

Kiểm tra lãi suất của thẻ bằng cách kiểm tra sao kê thẻ hoặc liên hệ với ngân hàng, và tập trung trả ở thẻ có mức lãi suất cao nhất.

Trả thẻ có dư nợ thấp nhất trước để hạn chế mức phí duy trì hàng năm.

Trả nhiều hơn mức tối thiểu

Hãy quan sát kỹ sao kê thẻ tín dụng, nếu bạn trả khoản tiền tối thiểu hàng tháng, thời gian để trả hết khoản tiền này có thể lên đến nhiều năm. Nếu bạn trả nhiều hơn mức tối thiểu, dĩ nhiên tổng cộng bạn sẽ phải trả khoản tiền lãi ít hơn.

Giải pháp đơn giản: Hàng tháng hãy chi trả cao hơn một chút. Từng đồng một bạn bỏ thêm sẽ không còn bị tính lãi!

Gộp lại để trả

Tích lũy hết nguồn nợ của bạn từ những khoản lãi suất cao về nguồn cho vay có lãi suất thấp hơn. Điều này không chỉ khiến số lãi hàng tháng giảm đi đáng kể, mà còn giúp bạn tập trung vào một mục tiêu. 

Bạn có thể sử dụng vay tín chấp để thực hiện điều này. Lãi suất vay tín chấp thông thường chỉ bằng một nửa so với lãi suất cho vay tín dụng, hãy sử dụng khoản vay này để chi trả hết dư nợ trong các thẻ tín dụng của bạn.

Chuyển dịch các ưu tiên chi tiêu

Bắt đầu bằng việc phân loại các khoản chi tiêu. Ví dụ: ăn uống hàng ngày, di chuyển, nhà cửa và giải trí. Sao kê thẻ tín dụng của bạn có thể là một công cụ quan trọng để thực hiện điều này, rất nhiều nhà cung cấp cũng sẽ phân loại sẵn các chi tiêu của bạn.

Tiếp theo, tìm các khu vực mà bạn có thể cắt giảm. Cuối cùng lấy những khoản tiền mà bạn có được từ việc cắt giảm chi tiêu và sử dụng nó để chi trả các khoản dư nợ thẻ tín dụng.

Xem thêm: Làm thế nào kiểm soát các khoản nợ?

XEM THÊM: