Các nhà đầu tư thiên thần là gì?

Các nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor) thường là những cá nhân hoặc nhóm nhà đầu tư đầu tư vốn của mình vào các công ty khởi nghiệp hoặc liên doanh để đổi lấy cổ phần trong doanh nghiệp hoặc đôi khi là tiền bản quyền.

Nhà đầu tư thiên thần là gì?

Đầu tư thiên thần có thể được coi là rủi ro hơn nhiều loại hình đầu tư khác. Thiên thần thường là “những cá nhân có giá trị ròng cao”, có nhiều tiền để đầu tư hơn những nhà đầu tư cá nhân điển hình. Nhiều nhà đầu tư thiên thần là những doanh nhân, giúp các starup có kiến ​​thức chuyên môn để hỗ trợ sự thành công một dự án kinh doanh mới.

các nhà đầu tư thiên thần là gì

Các nhà đầu tư thiên thần thường đầu tư vào các “công ty ở vòng hạt giống”, là những công ty ở giai đoạn đầu, khi họ không biết liệu mình có thành công hay không. Những loại hình công ty này có rủi ro cao vì vậy các nhà đầu tư có nguy cơ mất tất cả số tiền họ đã bỏ vào.

Một nhà đầu tư thiên thần có xu hướng khác với một công ty đầu tư mạo hiểm ở chỗ họ thường đầu tư số tiền lớn hơn vào một cơ hội và đòi hỏi một khoản thanh toán lớn hơn nhiều so với một nhà đầu tư thiên thần có thể.

Nhà đầu tư thiên thần đầu tư như thế nào?

Đầu tư thiên thần là một hình thức đầu tư được sử dụng cho các doanh nghiệp ở giai đoạn đầu cho phép họ đi tắt đón đầu. Các nhà đầu tư thường đóng vai trò là người cố vấn, hướng dẫn doanh nhân cách điều hành doanh nghiệp, cũng như cung cấp vốn và nguồn lực. Đổi lại, các nhà đầu tư thiên thần mong muốn kiếm được lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của họ.

Các nhà đầu tư thiên thần là một nhóm các nhà đầu tư có tổ chức hoạt động như một lực lượng duy nhất, với một hoặc nhiều cá nhân điều phối nhóm. Một cá nhân, được gọi là người đứng đầu tổ chức, thường được chỉ định thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, chẳng hạn như tìm kiếm và thẩm định các công ty mới để đầu tư vào, quản lý danh mục đầu tư và hướng dẫn các quyết định đầu tư .

Khi đầu tư được thực hiện, các thành viên của nhóm thiên thần đánh giá từng công ty khởi nghiệp và đưa ra quyết định có tiếp tục đầu tư hay không.

Ưu và nhược điểm khi hợp tác với nhà đầu tư thiên thần

Ưu điểm 

  • Các nhà đầu tư thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn các nhà đầu tư truyền thống. Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ chấp nhận rủi ro lớn hơn nhà sáng lập bởi các khoản đầu tư thường không phải trả lại. Đây chính là lợi thế lớn nhất mà doanh nghiệp bạn nhận được.
  • Bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức từ các nhà đầu tư này vì họ thường là những doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm với nhiều thành công phía sau. 
  • Hầu hết các nhà sáng lập khởi nghiệp đều đang phải học hỏi từ đầu, vì thế có được những kiến thức đó sẽ là 1 lợi thế rất lớn.

Nhược điểm

  • Khi hợp tác với các nhà đầu tư này, nhà sáng lập phải từ bỏ một số quyền kiểm soát của công ty.
  • Các nhà đầu tư đang mua 1 cổ phần trong công ty và mong đợi một lượng tham gia nhất định và nói khi công ty tiến lên.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu