Cách thiết lập và đạt mục tiêu tiết kiệm

Đặt ra mục tiêu tiết kiệm cụ thể sẽ giúp bạn có thể bắt đầu tiết kiệm. Khi bạn chỉ gửi tiền vào ngân hàng, bạn có thể dễ dàng rút tiền vì nhiều lý do khác nhau. Từ đó, dẫn đến việc chi tiêu quá mức và sử dụng số tiền mà bạn đã dành để tiết kiệm. Vì những lý do này, điều quan trọng là phải tiết kiệm cho một mục tiêu cụ thể. 

Đặt ra mục tiêu tiết kiệm cụ thể

Chọn mục tiêu tiết kiệm cụ thể

Bạn cần xác định mình đang tiết kiệm để làm gì. Mục tiêu tiết kiệm của bạn có thể là để trả trước cho ngôi nhà, một kỳ nghỉ hoặc trả tiền cho chiếc xe mới. Bạn cũng có thể tiết kiệm để nghỉ hưu hoặc cho quỹ khẩn cấp. 

Tạo lịch trình tiết kiệm

Khi bạn có mục tiêu tiết kiệm và số tiền bạn cần tiết kiệm, việc đặt ra mốc thời gian để đạt được mục tiêu sẽ giúp ích cho bạn. Điều này sẽ giúp bạn có thêm động lực để tích cực hướng tới mục tiêu tiết kiệm của mình.

Ví dụ: Bạn có thể xác định rằng bạn muốn có 1 tỷ VND trong tài khoản tiết kiệm hưu trí vào thời điểm 30 tuổi.

Sử dụng công cụ tiết kiệm phù hợp

Bạn cũng nên tìm loại tài khoản phù hợp với mục tiêu tiết kiệm của mình. Nếu bạn đang tìm cách tiết kiệm tiền trong hơn 5 năm, hãy xem xét các quỹ tương hỗ. Bạn cũng có thể muốn mở một tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao để kiếm thêm tiền lãi trên số dư tiết kiệm của mình hàng tháng.

Cho dù bạn chọn phương tiện tiết kiệm nào, hãy thiết lập chuyển khoản tự động hàng tháng để giúp việc chuyển tiền trở nên dễ dàng. Chỉ cần đảm bảo có đủ để trang trải cho mỗi mục tiêu tiết kiệm hàng tháng để bạn không thấu chi tài khoản của mình.

Theo dõi mục tiêu của bạn

Nếu bạn đang hướng tới nhiều hơn một mục tiêu tiết kiệm, bạn có một số lựa chọn. Bạn

có thể chọn có một tài khoản tiết kiệm chỉ dành cho quỹ khẩn cấp của bạn và một tài khoản khác mà bạn sử dụng để tiết kiệm cho một ngôi nhà hoặc kỳ nghỉ. Điều này sẽ giúp bảo vệ số tiền đang tiết kiệm cho những mục tiêu cá nhân để bạn không bị cám dỗ. 

Luôn luôn hữu ích khi tự thưởng cho bản thân khi bạn đạt được một số mốc cơ bản trong suốt chặng đường. Điều này có thể giúp bạn luôn có động lực để tiếp tục đi đúng hướng đến các mục tiêu tiết kiệm lớn hơn của mình.

Xem thêm: Tiết kiệm và đầu tư: Sự khác biệt là gì?