Tiết kiệm và đầu tư: Sự khác biệt là gì?

“Tiết kiệm” và “đầu tư” đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng thực tế, chúng ta nên tham gia vào cả hai để đảm bảo tương lai tài chính của mình.

Tiết kiệm và đầu tư đều đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta. Một nguyên tắc chung là tiết kiệm nên ngắn hạn trong khi đầu tư nên dài hạn.

Tiết kiệm

Chúng ta tiết kiệm cho việc mua sắm, sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp và khoản tiết kiệm này luôn được đảm bảo an toàn. Bạn sẽ phải theo dõi các khoản tiết kiệm, đặt thời hạn và giá trị cho các mục tiêu của bạn. Ví dụ: Nếu bạn đang tiết kiệm cho kỳ nghỉ gia đình hàng năm của mình, bạn có thể muốn đặt mục tiêu là để tiết kiệm 30 triệu đồng trong chín tháng và rút vào cuối năm. Từ đó, bạn sẽ biết mình cần tiết kiệm bao nhiêu hàng tháng..

tiết kiệm

Đầu tư

Khi đầu tư , điều quan trọng là phải đầu tư một cách khôn ngoan. Khoản đầu tư được bạn chấp nhận rủi ro với mục tiêu lợi nhuận tốt hơn so với gửi tiết kiệm. Bạn sẽ có lợi nhuận tốt hơn nếu bắt đầu đầu tư sớm. Hiểu được các phương pháp đầu tư khác nhau, chúng dùng để làm gì và sử dụng như thế nào là điều cấp thiết để thành công.

đầu tư

Sự khác biệt giữa tiết kiệm và đầu tư

Sự khác biệt và có ảnh hưởng nhất giữa tiết kiệm và đầu tư là rủi ro. Rủi ro mất tiền khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng là rất thấp tuy nhiên lợi nhuận ở mức tối thiểu. Khi tiết kiệm, bạn thường có thể rút số tiền đó ra khi bạn cần. Khi đầu tư, bạn có tiềm năng thu được lợi nhuận dài hạn cao hơn, nhưng cũng có khả năng mất mát nhiều hơn.

Bạn mạo hiểm hơn khi đầu tư để thu được lợi nhuận lớn hơn. Điều quan trọng là phải xem lại các mục tiêu để tìm ra lựa chọn nào là tốt nhất cho từng mục tiêu, tiết kiệm hay đầu tư. Việc lựa chọn không chính xác có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền phí hoặc mất đi thu nhập tiềm năng kiếm được thông qua đầu tư. 

Một sự khác biệt khác là tiền lãi, hoặc tiền kiếm được. Khi đầu tư, chúng ta muốn các khoản đầu tư của mình tạo ra tiền, trong khi mục tiêu của tiết kiệm là giữ tiền của chúng ta an toàn, tạo ra rất ít lợi nhuận.

Nếu khả năng chấp nhận rủi ro thấp, bạn hoàn toàn có thế lựa chọn phương pháp đầu tư tích sản có mức lợi nhuận tốt hơn rất nhiều so với việc gửi tiết kiệm. Bạn có thể tiết kiệm tiền mỗi tháng, nhưng về lâu dài, những khoản tiết kiệm đó sẽ không đủ khi đến tuổi nghỉ hưu.

Tổng kết

Cuối cùng, đừng chờ đợi để tiết kiệm hoặc đầu tư. Thời gian là cơ hội lớn nhất để bạn kiếm tiền và đạt được mục tiêu của mình. Với một số tiền tương đối nhỏ, bạn có thể bắt đầu đầu tư và tiết kiệm và đi trên con đường đạt được tất cả các mục tiêu tài chính của mình.