Hướng dẫn cài đặt tiện ích trên web SmartPro

Để cài đặt một số tiện ích cho quá trình giao dịch thuận tiện, khách hàng nhấn chọn Cài đặt.

cài đặt tiện ích trên web SmartPro

Hệ thống cho phép tuỳ chỉnh các thông số sau:

  • Xác nhận lệnh: Bật chế độ để hệ thống gửi màn hình thông báo xác nhận đặt lệnh trước khi lệnh được gửi vào hệ thống. Trường hợp khách hàng cài đặt Xác nhận lệnh OFF và khách hàng đã thực hiện lưu PIN, lệnh của khách hàng sẽ được gửi vào hệ thống ngay khi khách hàng tích chọn LONG/SHORT tại màn hình đặt lệnh mà không qua bước xác nhận lệnh.
  • Thông báo đặt lệnh: Bật chế độ  để hệ thống gửi thông báo đặt lệnh thành công/ không thành công.
  • Thông báo khớp lệnh: Bật  để nhận được thông báo lệnh đã khớp.
  • Thông báo huỷ lệnh: Bật để nhận thông báo huỷ lệnh thành công.
  • Lệnh điều kiện mặc định: Hệ thống cho phép tùy chỉnh để lựa chọn loại lệnh điều kiện khách hàng sử dụng nhiều nhất, loại lệnh điều kiện này sẽ hiển thị trên màn hình đặt lệnh để khách hàng thuận tiện khi giao dịch. Có 3 loại lệnh điều kiện để khách hàng lựa chọn bao gồm: Lệnh Stop Loss/ Take Profit, Lệnh Arbitrage và Lệnh Stop Order
  • Bước nhảy: Số lượng hợp đồng tăng/ giảm khi click vào +/- ở phần số hợp đồng trong màn hình đặt lệnh.
tiện ích SmartPro
  • Clear KL sau khi gửi: Bật chế độ , trường Số hợp đồng hiển thị về 0 sau khi khách hàng đặt lệnh. Bật chế độ để lưu lại khối lượng vị thế của lệnh đặt trước đó.
  • Khách hàng nhấn nút SAVE để lưu lại các thao tác cài đặt tiện ích.

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển khoản trực tuyến trên web SmartPro