Tra cứu số dư & trạng thái lệnh FS trên app SmartOne

1. Tra cứu số dư chứng khoán FS Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, khách hàng nhấn vào mục Cổ phiếu hoặc biểu tượng  ở thanh công cụ cuối màn hình. Bước 2: Vào Danh mục > Tài sản > Số dư chứng khoán > Các mã có chữ FS phía dưới Hệ…

Hướng dẫn nộp rút tiền ký quỹ trên web SmartOne

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản giao dịch phái sinh (tiểu khoản đuôi 8) theo hướng dẫn Nộp tiền vào tài khoản phái sinh, khách hàng có thể nộp rút tiền ký quỹ trên web SmartOne, theo hướng dẫn sau: Bước 1: Đăng nhập web https://smartone.vps.com.vn/ và chọn mục Tiện ích > Chuyển tiền…