Đặt lệnh mua bán cổ phiếu FS trên app SmartOne

đào tạo máy lọc cổ phiếu

Để đặt lệnh mua bán cổ phiếu FS trên hệ thống SmartOne, khách hàng làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

1. Đặt lệnh mua cổ phiếu FS trên app SmartOne

Bước 1: Sau khi đăng nhập trên app SmartOne, khách hàng vào mục Cổ phiếu, nhấn đặt lệnh  ở góc phải phía dưới màn hình.  

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

  • chứng khoán
  • Giá đặt (VND)
  • Giá trị muốn mua hoặc khối lượng 

Sau đó nhấn nút Đặt lệnh.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đặt lệnh thường và FS.

Bước 4: Khách hàng nhấn xác nhận lệnh

Chứng khoán được mua theo lệnh FS sẽ được quản lý riêng biệt với các loại chứng khoán khác

2. Đặt lệnh bán cổ phiếu FS trên app SmartOne

Bước 1: Khách hàng vào mục Cổ phiếu, nhấn đặt lệnh  ở góc phải phía dưới màn hình.  

Bước 2: Tích chọn loại lệnh FS

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin:

  • Mã chứng khoán
  • Giá đặt (VND)
  • Giá trị muốn bán hoặc khối lượng 

Sau đó nhấn nút Đặt lệnh.

bán cổ phiếu FS

Bước 4: Khách hàng nhấn xác nhận lệnh

đặt lệnh bán cổ phiếu FS trên app SmartOne

Tiền bán chứng khoán FS sau khi trừ các chi phí, thuế đối với giao dịch, phù hợp với thời gian giao dịch của thị trường sẽ được chuyển về tài khoản của khách hàng.

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu số dư và trạng thái lệnh FS trên app SmartOne

Xem thêm: