Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

1. Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ LƯU KÝ/ KÝ GỬI CHỨNG KHOÁN

Để lưu ký chứng khoán Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:

 • Sổ cổ đông hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
 • CMND/Hộ chiếu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Quý khách hàng là cá nhân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng) nếu Quý khách hàng là tổ chức.
 • Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu do VPS cung cấp.   

Lưu ý: Việc ký gửi chứng khoán của Khách hàng chỉ thành công khi thông tin (họ tên, số và ngày cấp CMND/ Giấy ĐKKD) của Khách hàng trên Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán giống với thông tin trên CMND/ Giấy ĐKKD và giống với thông tin Khách hàng đã đăng ký tại VPS. Trường hợp có bất kỳ sai khác thông tin nào, khách hàng phải liên hệ với VPS để được hướng dẫn và thực hiện

BƯỚC 2: THỰC HIỆN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VPS

Quý khách hàng mang Hồ sơ lưu ký chứng khoán trực tiếp đến các Phòng giao dịch (PGD) của của VPS để thực hiện thủ tục lưu ký. (Xem địa chỉ PGD của VPS tại đây). VPS sẽ thông báo kết quả lưu ký cho Quý khách hàng ngay khi nhận được thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trường hợp Quý khách hàng chưa có tài khoản giao dịch tại VPS :

 • Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu trong Hồ sơ lưu ký chứng khoán và Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
 • Quý khách hàng mang các bộ hồ sơ đến Phòng giao dịch VPS để mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán
 • Nhân viên của VPS sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký chứng khoán và thông báo kết quả lưu ký cho Quý khách hàng ngay khi nhận được thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán.
hướng dẫn lưu ký chứng khoán

2. Hướng dẫn thay đổi thông tin người sở hữu Chứng khoán

Để đảm bảo việc lưu ký chứng khoán của khách hàng được thuận lợi và nhanh chóng, khách hàng cần liên hệ với VPS để điều chỉnh thông tin trong các trường hợp sau:

 • Khi khách hàng có thay đổi thông tin. Khi thông tin (họ tên, số và ngày cấp CMND/ Giấy ĐKKD) của khách hàng trên Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán khác với thông tin trên CMND/ Giấy ĐKKD và khác với thông tin Khách hàng đã đăng ký tại VPS.
 • Khi thông tin (họ tên, số và ngày cấp CMND/ Giấy ĐKKD) của Khách hàng trên Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán và thông tin trên CMND/ Giấy ĐKKD giống nhau nhưng khác so với thông tin khách hàng đã đăng ký tại VPS.
 • Người yêu cầu thực hiện điều chỉnh thông tin phải là chủ tài khoản.

Hồ sơ thay đổi thông tin gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi thông tin tại đây
 •  Bản sao công chứng CMND (đối với Khách hàng cá nhân)
 •  Bản sao công chứng Giấy ĐKKD (đối với Khách hàng tổ chức)

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng ký quỹ tại VPS