Lên kế hoạch hưu trí: Ba bước dẫn tới thành công về tài chính

Bạn đang suy nghĩ về số tiền mà mình cần có trước khi về hưu? Chúc mừng! Đây là sự lựa chọn chính xác trên con đường bước tới sự thành công dài hạn trong tài chính.

lên kế hoạch hưu trí

Chỉ với một chút để tâm – một vài tính toán – là bạn sẽ xác định bạn đã đi đúng hướng trong quá trình tích lũy hưu trí. Sau đây là những việc cần làm:

Rà soát nền tảng tài chính hiện tại

Kiểm tra số dư trong tài khoản tiết kiệm hưu trí, rà soát số tiền mà bạn sẽ nhận được khi về hưu hàng tháng thông qua bảo hiểm xã hội (số tiền này sẽ được tính dựa trên khoản tiền lương hàng tháng hiện tại của bạn) 

Xác định rõ mục tiêu khi về hưu

Hãy cân nhắc nơi bạn sẽ sống khi về hưu, lối sống mà bạn muốn mình sẽ theo đuổi. Từ đó tính ra được chi phí thiết yếu hàng tháng, chi phí phát sinh hàng tháng, và những khoản phí phát sinh khác như y tế.

Tính toán

Sử dụng tool tính toán của chúng tôi với số liệu đầu vào là chi phí hàng tháng đã được tính ở mục 2, để xác định rõ số tiền mà bạn cần phải tiết kiệm trong khoản đầu tư hưu trí.

Duy trì – hoặc cải tổ nếu cần thiết

Hãy ăn mừng nếu bạn đang đạt đúng tiến độ. Nếu như bạn còn đang chậm chân trong quá trình tích lũy, hãy bắt đầu ngay quá trình cải tổ. Từ khâu thu nhập, cho tới chi tiêu, và bắt đầu càng sớm càng tốt!

Xem thêm: Đừng quên tích lũy hưu trí

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC: