Đừng quên tích lũy hưu trí

Ở tuổi trung niên, kế hoạch tích lũy hưu trí luôn là tối cần thiết, cho dù lựa chọn của bạn là chuyển sang một công ty mới hay quyết định nghỉ hưu.

tích luỹ hưu trí

Bạn tiếp tục đi làm

  • Theo quy định, sổ bảo hiểm xã hội được “nối tiêp” với nơi làm việc mới, bạn không cần lo lắng, công ty mới tiếp tục đóng 18%;  bạn trích 8% thu nhập từ lương cho khoản này.
  • Tích lũy đủ 20 năm, đến độ tuổi 60-62, bạn sẽ có một cuốn sổ bảo hiểm xã hội, đi kèm với quyền lợi hưu trí đến cuối đời.
  • Hãy gia tăng tích lũy hưu trí cho chính bạn bằng việc: tham gia quỹ hưu trí tự nguyện; sản phẩm ngân hàng; sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bổ sung thêm thu nhập hưu trí ngoài khoản bảo hiểm xã hội (trung bình 4 triệu/ tháng). Ở độ tuổi này giảm bớt tỷ trọng đầu tư các tài sản rủi ro, hãy tất toán dần các khoản nợ.

Bạn quyết định nghỉ hưu

  • Cân nhắc còn bao nhiêu năm nữa bạn đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu chưa đủ, hãy gắng thêm vài năm nữa để tối ưu hóa quyền lợi hưu trí, hưởng đến cuối đời.
  • Bạn có thể tham gia quỹ hưu trí bổ sung, bảo hiểm nhân thọ vì đây là chương trình độc lập, mua theo mong muốn và khả năng đóng góp.
  • Bạn có thể truy lĩnh một lần số tiền bảo hiểm xã hội, tất toán, không còn liên quan tới quyền lợi bảo hiểm xã hội nữa. Hãy thận trọng, vì đây là một quyết định vội vàng, đừng làm điều này khi vẫn còn những giải pháp khác. Rất ít người lựa chọn cách này, quyền lợi bảo hiểm xã hội tuy không quá nhiều, nhưng đủ cung cấp cuộc sống tối thiểu, kéo dài từ lúc nghỉ hưu tới cuối đời.

Cho dù bạn quyết định tiếp tục đi làm hay nghỉ hưu, sự lưa chọn mọi người vẫn thường áp dụng là:

  • Cố gắng đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội.
  • Không nên tất toán một lần bảo hiểm xã hội.
  • Tự tích lũy càng nhiều càng tốt qua các chương trình tiết kiệm ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ hoặc quỹ hưu trí tự nguyện.

Xem thêm: Lên kế hoạch hưu trí: Ba bước dẫn tới thành công về tài chính

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC: