Phân kỳ và hội tụ trong phân tích kỹ thuật

Phân kỳ là gì?

Phân kỳ là hiện tượng giá chạy một chiều còn chỉ báo (MACD, Stochastic, RSI…) lại chạy chiều ngược lại. Điều này thể hiện ở đỉnh, đáy của giá và đỉnh, đáy của chỉ báo.

Hội tụ là gì?

Hội tụ là hiện tượng giá chạy cùng chiều với các chỉ báo như MACD, stochastic,RSI… và cùng hội tụ tại điểm đảo chiều.

Điểm khác biệt phân kỳ và hội tụ

phân kỳ và hội tụ
cổ phiếu SSI

Nhìn vào biểu đồ cổ phiếu SSI cùng chỉ báo stochastic ta thấy

  • Khi giá đi xuống hoặc đi lên theo đường mũi tên thì chỉ báo stochastic cũng đi theo hướng tương tự đây gọi là hội tụ. Giá và chỉ báo cùng chiều.
  • Khi đáy 2 của giá cổ phiếu ssi cao hơn giá đáy 1 nhưng chỉ báo stochastic lại cho đáy 2 thấp hơn đáy 1 thì đây gọi là phân kỳ. Đỉnh, đáy của giá ngược với đỉnh, đáy của chỉ báo.

Cách đầu tư mua bán cổ phiếu theo phân kỳ và hội tụ

  • Khi đường giá và đường chỉ báo cùng đi lên lúc này NĐT nếu đang nắm giữ cổ phiếu thì nắm giữ tiếp nếu NĐT chưa có cổ phiếu có thể xem xét  tìm điểm điều chỉnh của giá rồi vào mua mới.
  • Phân kỳ là dấu hiệu xác nhận giá sẽ điều chỉnh hoặc đảo chiều lúc này NĐT có thể chờ đáy thứ 2 của chỉ báo stochastic cắt nhau thì bắt đầu vào mua cổ phiếu

Xem thêm: