Phân kỳ và hội tụ trong phân tích kỹ thuật

Phân kỳ là gì?

Phân kỳ là hiện tượng giá chạy một chiều còn chỉ báo (MACD, Stochastic, RSI…) lại chạy chiều ngược lại. Điều này thể hiện ở đỉnh, đáy của giá và đỉnh, đáy của chỉ báo. hiểu một cách đơn giản đó là đỉnh sau của giá cao hơn đỉnh trước của giá nhưng đỉnh sau của chỉ báo lại thấp hơn đỉnh trước của chỉ báo thì đây được gọi là hiện tượng phân kỳ. Nhà đầu tư xem hình để hiểu rõ hơn.

phân kỳ trong phân tích kỹ thuật

Hội tụ là gì?

Hội tụ là hiện tượng giá chạy cùng chiều với các chỉ báo như MACD, stochastic,RSI… và cùng hội tụ tại điểm đảo chiều. Hiểu một cách đơn giản đó là khi giá của cổ phiếu tăng thì các chỉ báo ví dụ như Stochastic, RSI, MACD… cũng đi lên vùng và khi giá lên hoặc xuống tới điểm đảo chiều thì các chỉ báo cũng tiến gần lên hoặc xuống vùng quá mua hoặc quá bán sau đó sẽ đảo chiều.

Điểm khác biệt phân kỳ và hội tụ

phân kỳ và hội tụ
cổ phiếu SSI

Nhìn vào biểu đồ cổ phiếu SSI cùng chỉ báo stochastic ta thấy

  • Khi giá của cổ phiếu SSI đi xuống hoặc đi lên theo đường mũi tên thì chỉ báo stochastic cũng đi theo hướng tương tự đây gọi là hội tụ. Giá và chỉ báo chạy cùng chiều.
  • Khi đáy 2 của giá cổ phiếu ssi cao hơn giá đáy 1 nhưng chỉ báo stochastic lại cho đáy 2 thấp hơn đáy 1 thì đây gọi là phân kỳ. Đỉnh, đáy của giá ngược với đỉnh, đáy của chỉ báo.

Cách đầu tư mua bán cổ phiếu theo phân kỳ và hội tụ

  • Khi đường giá và đường chỉ báo cùng đi lên lúc này nhà đầu tư nếu đang nắm giữ cổ phiếu thì nắm giữ tiếp nếu nhà đầu tư chưa có cổ phiếu có thể xem xét tìm điểm điều chỉnh của giá rồi vào mua mới, hoặc cũng có thể mua đuổi ngay nếu cổ phiếu vẫn nằm trong vùng giá lợi thế.
  • Phân kỳ là dấu hiệu xác nhận giá sẽ điều chỉnh hoặc đảo chiều lúc này nhà đầu tư có thể chờ đáy thứ 2 của chỉ báo stochastic cắt nhau thì bắt đầu vào mua cổ phiếu.

Chú ý: Nếu các chỉ báo cắt nhau báo phân kỳ nhà đầu tư cũng không nhát thiếu vội vàng mua đuổi mà thay vào đó nhà đầu tư chờ điều chỉnh rồi mua.

cũng có trường hợp chỉ báo báo đi lên ở vùng quá bán nhưng lực nến giảm vẫn đang rất mạnh thì nhà đầu tư nên theo dõi thêm không nên bắt đáy vội mà chờ khóa đáy rồi nhảy vào mua cũng chưa muộn.

Xem thêm: